Permanente vertegenwoordiging van Nederland in Genève Zwitserland

PV van Nederland in Genève

Overzicht medewerkers

Hier vindt u het overzicht van de medewerkers per afdeling: leiding post, politieke zaken, economische zaken, ontwapeningsdelegatie & algemene zaken.

Permanente vertegenwoordiging van Nederland in Genève

Adres
31-33 Avenue Giuseppe-Motta
1202 Genève
Zwitserland
Telefoon

+41 (0)22 748 18 00

4 oktober 2015 "Trade works! If..." Met deze woorden opende DG WTO Azevedo op 30 september jl. het WTO Public Forum van 2015. Ieder jaar zet de WTO een paar dagen haar deuren open voor een breed publiek van overheden, parlementariërs, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers om te laten zien wat ze doet, hoe en met wie ze het doet. Een uitgelezen forum om te laten zien dat de WTO naast onderhandelingen over handelsliberalisatie ook toeziet op de naleving van afgesproken regels via haar geschillenbeslechtingssysteem. En bovendien ook regelmatig het handelspolitieke beleid van haar leden evalueert en bespreekt en in het geval van vermeend protectionisme daarop aanspreekt.

15 september 2015 ‘Quick fixes bestaan niet voor de uitdagingen van vandaag: we zullen lange tijd, in internationaal verband, hard moeten werken aan blijvende oplossingen voor de brandhaarden om ons heen. Dit schrijft minister Koenders (Buitenlandse Zaken) in zijn beleidsagenda voor 2016. ‘Het vraagt om een dynamische en flexibele diplomatie, keuzes en innovatief gebruik van middelen, om samenwerking in oude én nieuwe coalities. De internationale diplomatie draait op volle toeren. Dat trekt een zware wissel op Buitenlandse Zaken, maar is nodig voor onze veiligheid en welvaart.’