Permanente vertegenwoordiging van Nederland in Genève Zwitserland

PV van Nederland in Genève

Overzicht medewerkers

De Permanente Vertegenwoordiging vertegenwoordigt de belangen en idealen van het Koninkrijk der Nederlanden in een aantal Internationale Organisaties in Genève dat zich bezig houdt met mensenrechten, wapenbeheersing, handel en economie, gezondheid en humanitaire zaken.

Permanente vertegenwoordiging van Nederland in Genève

Adres
31-33 Avenue Giuseppe-Motta
1202 Genève
Zwitserland
Telefoon

+41 (0)22 748 18 00

14 november 2015 Dames en heren, de nachtmerrie die gisteravond in Parijs werkelijkheid werd, dreunt vandaag hard na – in Frankrijk én in de rest van de wereld en tot op dit moment is het beeld diffuus. Nu, zo kort na het drama overheersen gevoelens van afschuw en kwaadheid. Wat we op dit moment weten is dat misschien wel 140 onschuldige mensen op de meest kille, barbaarse en laffe wijze de dood zijn ingejaagd. Vele tientallen liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis. Alles wijst op een doordachte en strak georganiseerde aanslag die inmiddels is opgeëist door ISIS. Het slaat je koud om het hart als je deze feiten op je laat inwerken.

4 oktober 2015 "Trade works! If..." Met deze woorden opende DG WTO Azevedo op 30 september jl. het WTO Public Forum van 2015. Ieder jaar zet de WTO een paar dagen haar deuren open voor een breed publiek van overheden, parlementariërs, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers om te laten zien wat ze doet, hoe en met wie ze het doet. Een uitgelezen forum om te laten zien dat de WTO naast onderhandelingen over handelsliberalisatie ook toeziet op de naleving van afgesproken regels via haar geschillenbeslechtingssysteem. En bovendien ook regelmatig het handelspolitieke beleid van haar leden evalueert en bespreekt en in het geval van vermeend protectionisme daarop aanspreekt.