Permanente vertegenwoordiging van Nederland in Genève, Zwitserland

Persverklaring minister-president Rutte, 14 november 2015

Dames en heren, de nachtmerrie die gisteravond in Parijs werkelijkheid werd, dreunt vandaag hard na – in Frankrijk én in de rest van de wereld en tot op dit moment is het beeld diffuus. Nu, zo kort na het drama overheersen gevoelens van afschuw en kwaadheid. Wat we op dit moment weten is dat misschien wel 140 onschuldige mensen op de meest kille, barbaarse en laffe wijze de dood zijn ingejaagd. Vele tientallen liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis. Alles wijst op een doordachte en strak georganiseerde aanslag die inmiddels is opgeëist door ISIS. Het slaat je koud om het hart als je deze feiten op je laat inwerken.

Laat ik vandaag allereerst zeggen dat ons hart, onze condoleances en onze steun uitgaan naar de slachtoffers, de nabestaanden en het hele Franse volk. We hebben de Franse autoriteiten alle hulp aangeboden die zij kunnen gebruiken. Ik heb deze boodschap ook overgebracht aan president Hollande. Op momenten als deze is de onderlinge verbondenheid nog groter dan anders. We delen onze waarden en we delen onze beschaving. Nederland staat dus pal naast Frankrijk, in de bescherming en verdediging van alles wat ons lief is: onze veiligheid en onze vrijheid voorop. En daarom zal ik voor aanstaande maandag een vlaginstructie afgeven om op alle overheidsgebouwen de vlag halfstok te hangen.

Het is volstrekt helder dat een daad zo verschrikkelijk, niet onweersproken kan blijven. In Frankrijk zijn en worden inmiddels de nodige veiligheidsmaatregelen genomen. We hebben natuurlijk steeds intensief contact met de landen om ons heen en met de betrokken Europese instanties en dat zal de komende tijd doorlopen. En natuurlijk moeten we ook kijken wat deze aanslagen voor ons eigen land betekenen. Zijn er ook hier extra maatregelen nodig? Het gesprek daarover is vannacht al begonnen en zojuist heb ik daar samen met de meest betrokken collega’s uit het kabinet en met de veiligheidsdiensten opnieuw over gesproken. Gezamenlijk zullen zij de situatie scherp in het oog blijven houden.

De NCTV, de nationaal coördinator, heeft de regie en staat in directe verbinding met het kabinet. Er worden zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen. Uit het overleg van zojuist noem ik drie concrete onderwerpen. Ten eerste: voor alle betrokken diensten geldt verhoogde paraatheid. Ten tweede: de grensbewaking. Die is opgeschaald en geïntensiveerd, met name voor al het verkeer dat herleidbaar is tot Frankrijk. Dat geldt ook voor onze luchthavens en treinstations. Ik kan daar om veiligheidsredenen niet verder in detail op ingaan. Maar die extra inzet die is er. En ten derde: grote evenementen als de intocht van Sinterklaas vandaag in Meppel en elders in het land. Die kunnen gewoon doorgaan, maar uiteraard zal de politie extra oplettend zijn. Ik hoop dat het overal een mooi en rustig feest wordt. Want dat is wat ik op dit moment vooral wil benadrukken; dat het om onze manier van leven gaat. Om gewoon naar een restaurant te gaan, om een voetbalwedstrijd te bezoeken, om een concert te kunnen bijwonen.

We hebben te maken hebben met extremisten die maar één doel hebben: onze Westerse samenleving destabiliseren door haat, verdeeldheid en angst te zaaien. Het beste antwoord dat we deze barbaren kunnen geven, is dat we ons niet uit elkaar laten spelen. Niet in Nederland. Niet in Europa. Onze waarden en onze rechtstaat zijn sterker dan het fanatisme van een kleine groep. We laten ons niet intimideren. Wij zijn met meer en wijken niet voor onverdraagzaamheid. Want geweld en extremisme zullen het nooit winnen van vrijheid en menselijkheid. We moeten onder alle omstandigheden onze kalmte en eensgezindheid bewaren. Alle Nederlanders samen van alle leeftijden en gezindten. We moeten samen waakzaam en alert zijn in eigen straat, eigen buurt, eigen omgeving. Samen zijn we sterk en weerbaar. Dank u wel.